Ekstrakt af

Reading Piece #12 - Arbejdskraft importeres til velfærdsøkonomien

Læs den fulde Reading Piece

Flaskehalsproblemer indenfor visse brancher løses delvist ved, at de udsatte brancher selv omlægger deres produktionsform, hvor det er muligt. Men ellers ved at rekruttere kvalificeret arbejdskraft, der endnu ikke har sat fokus på kvalitetetskomponenter; typisk importeret arbejdskraft, for hvem den højere materielle levestandard, der tilbydes, i sig selv er tillokkende.
Holdningen til fremmed arbejdskraft kommer derfor til at undergå forandring, fordi arbejdskraften vil blive værdsat. Den importerede arbejdskraft vil omvendt benytte muligheden for at opbygge et materielt afsæt, der tillader tilbageflytning til egen hjemstavn.

Tekst

Tilmeld dig Bookcast
Læs den fulde Reading Pieces

Lyd

Tilmeld dig Podcast
Lyd til podcastversion herFlaskehalsproblemer indenfor visse brancher løses delvist ved, at de udsatte brancher selv omlægger deres produktionsform, hvor det er muligt. Men ellers ved at rekruttere kvalificeret arbejdskraft, der endnu ikke har sat fokus på kvalitetetskomponenter; typisk importeret arbejdskraft, for hvem den højere materielle levestandard, der tilbydes, i sig selv er tillokkende.
Holdningen til fremmed arbejdskraft kommer derfor til at undergå forandring, fordi arbejdskraften vil blive værdsat. Den importerede arbejdskraft vil omvendt benytte muligheden for at opbygge et materielt afsæt, der tillader tilbageflytning til egen hjemstavn.