Ekstrakt af

Reading Piece #119 - Erhvervslivet ændrer brug af revision

Læs den fulde Reading Piece

Op igennem tidligere tid opstod et stadigt større antal konflikter imellem kravet til uafhængighed af den eksterne revisionsbistand på den ene side, og den selv samme uafhængige bistands afhængighed af betaling fra den kilde, overfor hvem uafhængigheden skulle håndhæves på den anden.
Betydelige ændringer blev gennemført allerede i tidligere tid og forbedres med yderligere elektroniske finesser i ny tid.
Den forretningsmæssige globalisering, med de omlægninger vi ser af befolkningens overtagelse af beslutningskompetencen - den atomiserede kapitalisme - er det ikke svært at forstå, at netop kravene til rapportering, gennemsigtighed og kontrol skærpes voldsomt
Det bliver lovgivning, der udløser de store omlægninger. Efter lange perioder med ansvarsforflygtigelser, fejl i rapportering og kontrol, sammenbrud og kollapser, der burde være identificeret og rapporteret, træder politikerne i aktion. Og gennemfører lovgivning, der flytter ansvaret for opgaven til virksomhederne selv.

Tekst

Tilmeld dig Bookcast
Læs den fulde Reading Pieces

Lyd

Tilmeld dig Podcast
Lyd til podcastversion herOp igennem tidligere tid opstod et stadigt større antal konflikter imellem kravet til uafhængighed af den eksterne revisionsbistand på den ene side, og den selv samme uafhængige bistands afhængighed af betaling fra den kilde, overfor hvem uafhængigheden skulle håndhæves på den anden.
Betydelige ændringer blev gennemført allerede i tidligere tid og forbedres med yderligere elektroniske finesser i ny tid.
Den forretningsmæssige globalisering, med de omlægninger vi ser af befolkningens overtagelse af beslutningskompetencen - den atomiserede kapitalisme - er det ikke svært at forstå, at netop kravene til rapportering, gennemsigtighed og kontrol skærpes voldsomt
Det bliver lovgivning, der udløser de store omlægninger. Efter lange perioder med ansvarsforflygtigelser, fejl i rapportering og kontrol, sammenbrud og kollapser, der burde være identificeret og rapporteret, træder politikerne i aktion. Og gennemfører lovgivning, der flytter ansvaret for opgaven til virksomhederne selv.