Ekstrakt af

Reading Piece #118 - Befolkningens brug af regnskabsmæssig assistance

Læs den fulde Reading Piece

Hele tanken om "regnskabsmæssig assistance" er i ny tid overladt til applikationer, der sammenkoblet med betalingsprogrammer, automatiske betalinger og de elektroniske kreditsystemer skaber alle data af betydning for regnskabsaflæggelse.
Ser man på den revisionsmæssige opgave i ny tid, så er der tale om en meget forandret virksomhed i forhold til tidligere tid. Helt overordnet gælder det for alle private borgere og husholdninger, at de slet ikke lader foretage revision. De styrer deres økonomi på det rene cash-flow. 
For private erhvervsdrivende og små selvstændige (hvor de måtte forekomme) er behovet i relation til det at skabe og vedligeholde en balance og oversigt over aktiver minimeret, da det øvrige kan genfanges via de elektroniske applikationer for regnskabsrapporter.

Tekst

Tilmeld dig Bookcast
Læs den fulde Reading Pieces

Lyd

Tilmeld dig Podcast
Lyd til podcastversion herHele tanken om "regnskabsmæssig assistance" er i ny tid overladt til applikationer, der sammenkoblet med betalingsprogrammer, automatiske betalinger og de elektroniske kreditsystemer skaber alle data af betydning for regnskabsaflæggelse.
Ser man på den revisionsmæssige opgave i ny tid, så er der tale om en meget forandret virksomhed i forhold til tidligere tid. Helt overordnet gælder det for alle private borgere og husholdninger, at de slet ikke lader foretage revision. De styrer deres økonomi på det rene cash-flow. 
For private erhvervsdrivende og små selvstændige (hvor de måtte forekomme) er behovet i relation til det at skabe og vedligeholde en balance og oversigt over aktiver minimeret, da det øvrige kan genfanges via de elektroniske applikationer for regnskabsrapporter.