Ekstrakt af

Reading Piece #117 - Testimonial aftaleregulering

Læs den fulde Reading Piece

Man taler i ny tid om to helt grundlæggende forskellige skoler indenfor jura, hvor den ene bygger på tvistregulering og eksekution, baseret på aftaler som de indgås og udformes ved brug af "legal read" og templates - en "faktumregulering." Den anden, hvor man ved tvist eller uenighed finder sin løsning ved alene og udelukkende at se på baggrund og intentioner for det aftalte, altså ånden heri, altså en "intentionsregulering."
Det er to helt forskellige tilgange til at løse det samme problem, hvor "intentionsreguleringen" har den klare svaghed, at alle konflikter kræver en uafhængig tredjepart til at fortolke og afgøre. Fremgangsmåden, der udvikler sig, baseres derfor på, at de implicerede parter ved aftaleindgåelse afgiver elektroniske "testimonials" som baggrund for og intentioner bag de aftaler, der indgås. Ved efterfølgende tvist eller uenighed anvendes sædvanlige "common sense" betragtninger af den vurderende tredjepart.

Tekst

Tilmeld dig Bookcast
Læs den fulde Reading Pieces

Lyd

Tilmeld dig Podcast
Lyd til podcastversion herMan taler i ny tid om to helt grundlæggende forskellige skoler indenfor jura, hvor den ene bygger på tvistregulering og eksekution, baseret på aftaler som de indgås og udformes ved brug af "legal read" og templates - en "faktumregulering." Den anden, hvor man ved tvist eller uenighed finder sin løsning ved alene og udelukkende at se på baggrund og intentioner for det aftalte, altså ånden heri, altså en "intentionsregulering."
Det er to helt forskellige tilgange til at løse det samme problem, hvor "intentionsreguleringen" har den klare svaghed, at alle konflikter kræver en uafhængig tredjepart til at fortolke og afgøre. Fremgangsmåden, der udvikler sig, baseres derfor på, at de implicerede parter ved aftaleindgåelse afgiver elektroniske "testimonials" som baggrund for og intentioner bag de aftaler, der indgås. Ved efterfølgende tvist eller uenighed anvendes sædvanlige "common sense" betragtninger af den vurderende tredjepart.