Debat om

Reading Piece #116 - Forbrugerne og det juridiske system

Nogenlunde samtidig med udviklingen af ”legal read” til brug for erhvervslivet udvikler en af de større værter for applikationstjenester over den globale computer grid en hel ny service, der retter sig mod de enkelte husholdninger.

Også indenfor den private sektor har behovet for juridisk assistance taget til i takt med, at flere og flere husholdninger og disses medlemmer opbygger stadigt større materiel velfærd, og behovet for ret komplicerede aftaler imellem det stadigt større antal samtidig levende generationer indenfor en familie stiller krav til formuedelings- og indkomstoverførselsaftaler. Men også i den enkelte forbrugers kontakt med, og brug af, de automatiserede finansieringssystemer er den enkelte til stadighed stillet overfor aftaleforhold, der skal tages forpligtende stilling til.

Denne udvikling medfører, at der udvikles en applikation, man kan abonnere på, hvorefter man har adgang til et overvældende antal ”templates”, hvor ethvert tænkeligt aftaleforhold er reguleret. Langt de fleste aftaleforhold er med få tilpasninger af genetisk natur.
Så omfattende bliver løsningen, og så udbredt bliver brugen, at udbydere af forbrugsprodukter, finansieringskanaler og en lang række af kontrollerende institutioner gennemfører et krav om at disse ”templates” kommer til at udgøre en de-facto standard, og at netop brug og anvendelse af denne standard i sig selv er en nødvendig reference for at visse virksomheder kan tilbyde visse produkter. Også i relation til forbrugerbeskyttelsesinitiativer indenfor de respektive geopolitiske magtcentre bliver disse ”templates” krævet som standard.

Med denne udvikling indenfor det private område falder endnu et betydeligt indkomstområde væk for den juridiske profession, idet en lang række virksomheder og kunder blot anvender disse templates og gennem forsikringsordninger og automatiserede eksekutionsordrer fra domstolene skaber en sagsbehandling og eksekution, som fremstår umærkelig og automatisk. Som så meget andet i ny tid. Man kan sige, at man ved overgangen til ny tid på mange måder har genskabt den juridiske profession som en akademisk udfordring ved fastlæggelse af faktisk uklare eller tidspåvirkede problemstillinger, der kræver kvalificeret og menneskelig indgriben. Som vi skrider frem i ny tid, bliver den juridiske profession igen højt agtet og respekteret. En profession der kun beskæftiger sig med de sværeste 1 % af de begivenheder og forløb, som skal aftalereguleres individuelt.

Ingen indlæg i denne debat

Nogenlunde samtidig med udviklingen af ”legal read” til brug for erhvervslivet udvikler en af de større værter for applikationstjenester over den globale computer grid en hel ny service, der retter sig mod de enkelte husholdninger.

Også indenfor den private sektor har behovet for juridisk assistance taget til i takt med, at flere og flere husholdninger og disses medlemmer opbygger stadigt større materiel velfærd, og behovet for ret komplicerede aftaler imellem det stadigt større antal samtidig levende generationer indenfor en familie stiller krav til formuedelings- og indkomstoverførselsaftaler. Men også i den enkelte forbrugers kontakt med, og brug af, de automatiserede finansieringssystemer er den enkelte til stadighed stillet overfor aftaleforhold, der skal tages forpligtende stilling til.

Denne udvikling medfører, at der udvikles en applikation, man kan abonnere på, hvorefter man har adgang til et overvældende antal ”templates”, hvor ethvert tænkeligt aftaleforhold er reguleret. Langt de fleste aftaleforhold er med få tilpasninger af genetisk natur.
Så omfattende bliver løsningen, og så udbredt bliver brugen, at udbydere af forbrugsprodukter, finansieringskanaler og en lang række af kontrollerende institutioner gennemfører et krav om at disse ”templates” kommer til at udgøre en de-facto standard, og at netop brug og anvendelse af denne standard i sig selv er en nødvendig reference for at visse virksomheder kan tilbyde visse produkter. Også i relation til forbrugerbeskyttelsesinitiativer indenfor de respektive geopolitiske magtcentre bliver disse ”templates” krævet som standard.

Med denne udvikling indenfor det private område falder endnu et betydeligt indkomstområde væk for den juridiske profession, idet en lang række virksomheder og kunder blot anvender disse templates og gennem forsikringsordninger og automatiserede eksekutionsordrer fra domstolene skaber en sagsbehandling og eksekution, som fremstår umærkelig og automatisk. Som så meget andet i ny tid. Man kan sige, at man ved overgangen til ny tid på mange måder har genskabt den juridiske profession som en akademisk udfordring ved fastlæggelse af faktisk uklare eller tidspåvirkede problemstillinger, der kræver kvalificeret og menneskelig indgriben. Som vi skrider frem i ny tid, bliver den juridiske profession igen højt agtet og respekteret. En profession der kun beskæftiger sig med de sværeste 1 % af de begivenheder og forløb, som skal aftalereguleres individuelt.