Ekstrakt af

Reading Piece #106 - Post-kapitalistisk ledelsesparadigme

Læs den fulde Reading Piece

De processer, der leder frem mod skabelsen af makroproducenterne er smertelige omstillingsprocesser indenfor de geopolitiske magtcentre og udløser betydelige politiske gnidninger disse geografiske magtcentre imellem. Men i historisk perspektiv er disse omstillingsprocesser kortvarige, og ulemperne anskues hurtigt for kompenseret ved større global vækst i takt med, at det globale befolkningsunderlag i stadigt større omfang inddrages i efterspørgslen.
De faktorer, der ligger bag denne koncentrationsproces skaber det "post-kapitalistiske" samfund, hvor tidligere tids "kapitalistisk ejerskab" er opløst i diffuse og politisk styrede ejerstrukturer.

Tekst

Tilmeld dig Bookcast
Læs den fulde Reading Pieces

Lyd

Tilmeld dig Podcast
Lyd til podcastversion herDe processer, der leder frem mod skabelsen af makroproducenterne er smertelige omstillingsprocesser indenfor de geopolitiske magtcentre og udløser betydelige politiske gnidninger disse geografiske magtcentre imellem. Men i historisk perspektiv er disse omstillingsprocesser kortvarige, og ulemperne anskues hurtigt for kompenseret ved større global vækst i takt med, at det globale befolkningsunderlag i stadigt større omfang inddrages i efterspørgslen.
De faktorer, der ligger bag denne koncentrationsproces skaber det "post-kapitalistiske" samfund, hvor tidligere tids "kapitalistisk ejerskab" er opløst i diffuse og politisk styrede ejerstrukturer.