Ekstrakt af

Reading Piece #105 - Erhvervslivet bliver politisk

Læs den fulde Reading Piece

Politiske kommercialisering udvikler sig ved den erkendelse blandt ny tids holdningsorienterede, netværksopkoblede befolkning, at de kan øve indflydelse på driften og ejerskabet af virksomheder, hvilket i sig selv anskues som et selvstændigt politisk mål: Det bliver i praksis vurderet at have lige så stor betydning for gennemførte politikker som traditionel deltagelse i det samfundsstyrende demokratiske politiske system.
En proces, der samlet betegnes som den atomiserede kapitalisme, idet ejerskabet splittes op i sine grundlæggende bestanddele, men som kun samlet, i dialog og samarbejde og med respekt for subjektive beslutningsvariable har mulighed for at komme til praktisk eksistens.

Tekst

Tilmeld dig Bookcast
Læs den fulde Reading Pieces

Lyd

Tilmeld dig Podcast
Lyd til podcastversion herPolitiske kommercialisering udvikler sig ved den erkendelse blandt ny tids holdningsorienterede, netværksopkoblede befolkning, at de kan øve indflydelse på driften og ejerskabet af virksomheder, hvilket i sig selv anskues som et selvstændigt politisk mål: Det bliver i praksis vurderet at have lige så stor betydning for gennemførte politikker som traditionel deltagelse i det samfundsstyrende demokratiske politiske system.
En proces, der samlet betegnes som den atomiserede kapitalisme, idet ejerskabet splittes op i sine grundlæggende bestanddele, men som kun samlet, i dialog og samarbejde og med respekt for subjektive beslutningsvariable har mulighed for at komme til praktisk eksistens.