Ekstrakt af

Reading Piece #103 - Politisk mikroøkonomi

Læs den fulde Reading Piece

I ny tid taler man om en kommercialisering af den offentlige sektor og en politisering af det private erhvervsliv. 
Da de ønsker og krav, der lægges til grund for de beslutninger, der tages forretningsmæssigt bliver sammenfaldende med de beslutninger, som gennemføres for de samfundsmæssige forhold, bliver der sammenfald i de præstationer og ydelser, der leveres af såvel politikere som erhvervsledere.
At det private erhvervsliv politiseres, og dermed ikke alene baseres på rene kapitalafkast, er et resultat af, at ejerskabet atomiseres - at det er befolkningerne, der indirekte forvalter ejerskabet. Som resultat af den globale opsparing, kapitalplacering og interessen for at placere likviditet i værdipapirer decentraliseres ejerskabet.
Ikke så få konstruktioner såsom "pensionskasser" og "kapitalfonde" har deres historiske udgangspunkt i ønsket om en politisk styring af de opsparede midler. Der vil finde en bølge af decentraliseringer, opløsninger, udbetalinger og atomiseringer af disse enorme kapitaler sted - en demokratisering af pensionskapitalerne.

Tekst

Tilmeld dig Bookcast
Læs den fulde Reading Pieces

Lyd

Tilmeld dig Podcast
Lyd til podcastversion herI ny tid taler man om en kommercialisering af den offentlige sektor og en politisering af det private erhvervsliv. 
Da de ønsker og krav, der lægges til grund for de beslutninger, der tages forretningsmæssigt bliver sammenfaldende med de beslutninger, som gennemføres for de samfundsmæssige forhold, bliver der sammenfald i de præstationer og ydelser, der leveres af såvel politikere som erhvervsledere.
At det private erhvervsliv politiseres, og dermed ikke alene baseres på rene kapitalafkast, er et resultat af, at ejerskabet atomiseres - at det er befolkningerne, der indirekte forvalter ejerskabet. Som resultat af den globale opsparing, kapitalplacering og interessen for at placere likviditet i værdipapirer decentraliseres ejerskabet.
Ikke så få konstruktioner såsom "pensionskasser" og "kapitalfonde" har deres historiske udgangspunkt i ønsket om en politisk styring af de opsparede midler. Der vil finde en bølge af decentraliseringer, opløsninger, udbetalinger og atomiseringer af disse enorme kapitaler sted - en demokratisering af pensionskapitalerne.