Understrøm

Indholdsfortegnelse

Indledning

I. Forord II. Læsevejledning III. Vocabularium IV. Kilder V. Om Forfatteren

Del 1: Det enkelte menneske

Det enkelte Menneske

1. Den enkelte skal finde mennesket i sig selv 2. En selvstændighedskultur tager form

Ny tids kvalitetsidealer

3. Arbejdskvalitet 4. Udviklingsrum 5. Socialt miljø 6. Mobilitet 7. Troløshed

En befolkningsgruppe står udenfor

8. Dem der ikke vil 9. Dem der ikke kan 10. Dem der ikke evner 11. Kompenserende livstidsindkomst 12. Arbejdskraft importeres til velfærdsøkonomien 13. Velfærdsøkonomien har ikke råd til fremmedhad

Aktiv fritid

14. Selvstændighedskultur præger forbrug af fritidsprodukter 15. Aktive sociale netværk 16. Selvbeskæftigelse i fritiden 17. Tidstro begivenheder i det offentlige rum

Stadigt yngre børnefamilier

18. Unge børnefamilier 19. Ansvarsbevidsthed og kritisk indstilling udvikles 20. Tidlige børnefødsler

Samliv

21. Parforhold udbygges hurtigt 22. Kønnenes kamp 23. Større villighed til at komme videre 24. Serielle ægteskaber 25. Lykkelige skilsmisser 26. Samfundet regulerer parforhold 27. Virkelighedsflugt

Byliv

28. I byen dyrkes den profesionelle interesse 29. I byen sikres de kollektive oplevelser 30. Byen som arbejdscenter

Transportformer

31. Man bevæger sig lidt over store afstande 32. Underjordiske transportsystemer 33. Aircabs 34. Privatlivet betjenes af egen infrastruktur 35. Punkt-til-Punkt transport

Nye institutioner

36. Behov for nye institutioner 37. Børnepasning 38. Alderdomshjem og børnepasning smelter sammen 39. Globaliserede pasningsordninger

Skole og uddannelse

40. Skolen bliver udviklingscenter 41. Skolen bliver samlet servicetilbud til unge 42. Klassetrin opløses 43. "Floating classrooms" 44. Skole og fritid smelter sammen 45. Afinstitutionalisering et kvalitetskrav

Alder og Sygdom

46. Sygdom forebygges 47. Alder omdefineres 48. Selvvalgt dødsproces

Fødsler

49. Rugemødre 50. Biobanker 51. Nanoteknologiske biochips

Del 2: Medier, Kultur og Åndsliv

Medier

52. Program- og emnevalg erstatter kanalerne 53. Digitale medier bliver en del af beslutningsprocessen 54. Editeret virkelighed

Indhold i medier

55. Indhold betales efter forbrug 56. Aktivt indholdsstof 57. Musikken personaliseres 58. Grænseoverskridning

Mediebranchen

59. Strukturændring i mediebranchen 60. Fiktionsproduktion finder nye distributionsveje 61. Rettighedsbanker giver labels forspring 62. Film frigives ikke i "vinduer" 63. Brug af trykte medier forandres 64. Bogen fortsætter som mentalhygiejnisk flugtvej 65. De kreative skabere stilles ikke bedre

Reklame

66. Annoncering må finde nye veje 67. Elektronisk informationsplatform 68. Radioreklame 69. Trykte medier strukturrationaliseres 70. Livsstilsmagasiner

Kultur

71. Kvalitet søges i en syntetisk hverdag 72. Museerne kommer selv på museum 73. Kunstværket vil afspejle tidens rastløshed 74. Virtuelle skulpturer uden fysisk masse 75. Galleriejere overlever som smagsdommere

Skuespil, ballet og opera

76. Skuespil som flerdemensional præsentation 77. Skuespil flyttes ud til publikum 78. Ballet og opera produktudvikles 79. Mega-live begivenheder

Nye kunstarter

80. Den enkelte indtræder i rollen som kulturproducent

Åndsliv

81. Samfundet har udviklet sig ateistisk 82. Legitimitet afgørende i den moralske virkelighedskontrol 83. Medmenneskelighed vigtigere end kirken som institution 84. Når befolkningen ikke kommer til kirken, må kirken komme til b 85. Den ny "kirke" har åbent døgnet rundt 86. De døde må vige pladsen for de levende 87. Anvendt kristendom leveres dør til dør

Del 3: Penge og forretningsliv

Kredit- og pengemarked

88. Betalinger bliver genetiske af natur 89. Traditionel bankvirksomhed ophører 90. Lav inflation 91. Spekulation i fast ejendom ændrer karakter 92. Forbrugskreditter og private lån 93. Finansiering af fast ejendom 94. Erhvervsfinansiering

Fattigdom

95. Velstandsudligning 96. Den ufrivillige fattigdom 97. Materiel fattigdom 98. Social fattigdom 99. Social accelerator 100. Tilvalgt fattigdom

Globalisering

101. Balanceret input/output 102. Global arbejdsdeling 103. Politisk mikroøkonomi 104. Makroproducenter 105. Erhvervslivet bliver politisk

Det post-kapitalistiske samfund

106. Post-kapitalistisk ledelsesparadigme 107. Institutionalisering af ejerskabet

Erhvervs- og forretningsliv

108. Nye virksomheder opstår 109. Nye distributionsformer 110. Kreativ nyudvikling understøttes 111. Kapitalkæder

Serviceerhverv

112. Personlige moderatorer 113. Medicin bliver konsulentarbejde 114. Juridisk Inferno 115. Intelligente agenter tager over 116. Forbrugerne og det juridiske system 117. Testimonial aftaleregulering 118. Befolkningens brug af regnskabsmæssig assistance 119. Erhvervslivet ændrer brug af revision 120. Engros konsulentvirksomhed

Del 4: Samfund og Politik

Demokrati

121. Politisk degeneration 122. Fejlrettelser slår ikke igennem 123. Overnationale komplicerede strukturer

Politisk omstilling

124. Politisk omstilling en gradvis proces 125. Det starter nedefra i dagligdagen 126. Befolkningen stemmer med tegnebogen 127. Pres på magtstrukturer 128. Øget gennemsigtighed presser det politiske system 129. Politisk råderum indskrænkes

Politiske partier

130. Politiske bevægelser erstatter partier 131. Topstyring dræber de politiske partier 132. Parlamentarikere stilles til ansvar 133. Partier erstattes af politiske grupper 134. Partier mister parlamentarisk indflydelse 135. Politisk ledelse udenom politiske partier

Ny kollektiv moral

136. Samfundets mål omdefineres 137. Befolkningen får nye mål for samfundskvaliteten

International politik

138. Supra-nationale organisationer 139. Sammenbrud baner vejen for nye politikker 140. Globale udligningskreditter 141. Selvofringer for at nå overordnet mål

Nationalstaterne

142. Nationalstaterne opløses 143. Krige kan ikke føres mod ideer 144. Civilisationernes konvergens 145. Idehistorisk konvergens 146. Autoritære regimer og disses fald 147. Diktaturer opløses indefra 148. Nationalstaten overtages af regional struktur 149. Regionale sammenslutninger

Nyt politisk styresystem

150. Den koncentriske politik tager form 151. Regeringsledelse 152. Forfatninger 153. Statsledelse, konger og dronninger

International økonomi

154. Velfærdsøkonomien samordnes 155. Økonomien "objektiviseres" 156. Universalitetsprincippet 157. Møntunioner 158. Centralbankrollen udvides 159. Finanspolitisk konvergens

Finanspolitik

160. Indkomstskatten må opgives 161. Afgifter erstatter skatter 162. Den offentlige økonomi forbedres 163. Tilskudsmodtagere sættes under administration

Afgifter

164. Faktisk forbrug beskattes 165. Jo ældre jo bedre betalingsevne 166. Forskelligheder udjævnes 167. Adfærdsregulerende afgifter 168. Energiafgifter 169. Beskæftigelsesafgifter 170. Boligafgifter 171. Afgifter på finansiel indkomst

Indledning

I. Forord II. Læsevejledning III. Vocabularium IV. Kilder V. Om Forfatteren

Del 1: Det enkelte menneske

Det enkelte Menneske

1. Den enkelte skal finde mennesket i sig selv 2. En selvstændighedskultur tager form

Ny tids kvalitetsidealer

3. Arbejdskvalitet 4. Udviklingsrum 5. Socialt miljø 6. Mobilitet 7. Troløshed

En befolkningsgruppe står udenfor

8. Dem der ikke vil 9. Dem der ikke kan 10. Dem der ikke evner 11. Kompenserende livstidsindkomst 12. Arbejdskraft importeres til velfærdsøkonomien 13. Velfærdsøkonomien har ikke råd til fremmedhad

Aktiv fritid

14. Selvstændighedskultur præger forbrug af fritidsprodukter 15. Aktive sociale netværk 16. Selvbeskæftigelse i fritiden 17. Tidstro begivenheder i det offentlige rum

Stadigt yngre børnefamilier

18. Unge børnefamilier 19. Ansvarsbevidsthed og kritisk indstilling udvikles 20. Tidlige børnefødsler

Samliv

21. Parforhold udbygges hurtigt 22. Kønnenes kamp 23. Større villighed til at komme videre 24. Serielle ægteskaber 25. Lykkelige skilsmisser 26. Samfundet regulerer parforhold 27. Virkelighedsflugt

Byliv

28. I byen dyrkes den profesionelle interesse 29. I byen sikres de kollektive oplevelser 30. Byen som arbejdscenter

Transportformer

31. Man bevæger sig lidt over store afstande 32. Underjordiske transportsystemer 33. Aircabs 34. Privatlivet betjenes af egen infrastruktur 35. Punkt-til-Punkt transport

Nye institutioner

36. Behov for nye institutioner 37. Børnepasning 38. Alderdomshjem og børnepasning smelter sammen 39. Globaliserede pasningsordninger

Skole og uddannelse

40. Skolen bliver udviklingscenter 41. Skolen bliver samlet servicetilbud til unge 42. Klassetrin opløses 43. "Floating classrooms" 44. Skole og fritid smelter sammen 45. Afinstitutionalisering et kvalitetskrav

Alder og Sygdom

46. Sygdom forebygges 47. Alder omdefineres 48. Selvvalgt dødsproces

Fødsler

49. Rugemødre 50. Biobanker 51. Nanoteknologiske biochips

Del 2: Medier, Kultur og Åndsliv

Medier

52. Program- og emnevalg erstatter kanalerne 53. Digitale medier bliver en del af beslutningsprocessen 54. Editeret virkelighed

Indhold i medier

55. Indhold betales efter forbrug 56. Aktivt indholdsstof 57. Musikken personaliseres 58. Grænseoverskridning

Mediebranchen

59. Strukturændring i mediebranchen 60. Fiktionsproduktion finder nye distributionsveje 61. Rettighedsbanker giver labels forspring 62. Film frigives ikke i "vinduer" 63. Brug af trykte medier forandres 64. Bogen fortsætter som mentalhygiejnisk flugtvej 65. De kreative skabere stilles ikke bedre

Reklame

66. Annoncering må finde nye veje 67. Elektronisk informationsplatform 68. Radioreklame 69. Trykte medier strukturrationaliseres 70. Livsstilsmagasiner

Kultur

71. Kvalitet søges i en syntetisk hverdag 72. Museerne kommer selv på museum 73. Kunstværket vil afspejle tidens rastløshed 74. Virtuelle skulpturer uden fysisk masse 75. Galleriejere overlever som smagsdommere

Skuespil, ballet og opera

76. Skuespil som flerdemensional præsentation 77. Skuespil flyttes ud til publikum 78. Ballet og opera produktudvikles 79. Mega-live begivenheder

Nye kunstarter

80. Den enkelte indtræder i rollen som kulturproducent

Åndsliv

81. Samfundet har udviklet sig ateistisk 82. Legitimitet afgørende i den moralske virkelighedskontrol 83. Medmenneskelighed vigtigere end kirken som institution 84. Når befolkningen ikke kommer til kirken, må kirken komme til b 85. Den ny "kirke" har åbent døgnet rundt 86. De døde må vige pladsen for de levende 87. Anvendt kristendom leveres dør til dør

Del 3: Penge og forretningsliv

Kredit- og pengemarked

88. Betalinger bliver genetiske af natur 89. Traditionel bankvirksomhed ophører 90. Lav inflation 91. Spekulation i fast ejendom ændrer karakter 92. Forbrugskreditter og private lån 93. Finansiering af fast ejendom 94. Erhvervsfinansiering

Fattigdom

95. Velstandsudligning 96. Den ufrivillige fattigdom 97. Materiel fattigdom 98. Social fattigdom 99. Social accelerator 100. Tilvalgt fattigdom

Globalisering

101. Balanceret input/output 102. Global arbejdsdeling 103. Politisk mikroøkonomi 104. Makroproducenter 105. Erhvervslivet bliver politisk

Det post-kapitalistiske samfund

106. Post-kapitalistisk ledelsesparadigme 107. Institutionalisering af ejerskabet

Erhvervs- og forretningsliv

108. Nye virksomheder opstår 109. Nye distributionsformer 110. Kreativ nyudvikling understøttes 111. Kapitalkæder

Serviceerhverv

112. Personlige moderatorer 113. Medicin bliver konsulentarbejde 114. Juridisk Inferno 115. Intelligente agenter tager over 116. Forbrugerne og det juridiske system 117. Testimonial aftaleregulering 118. Befolkningens brug af regnskabsmæssig assistance 119. Erhvervslivet ændrer brug af revision 120. Engros konsulentvirksomhed

Del 4: Samfund og Politik

Demokrati

121. Politisk degeneration 122. Fejlrettelser slår ikke igennem 123. Overnationale komplicerede strukturer

Politisk omstilling

124. Politisk omstilling en gradvis proces 125. Det starter nedefra i dagligdagen 126. Befolkningen stemmer med tegnebogen 127. Pres på magtstrukturer 128. Øget gennemsigtighed presser det politiske system 129. Politisk råderum indskrænkes

Politiske partier

130. Politiske bevægelser erstatter partier 131. Topstyring dræber de politiske partier 132. Parlamentarikere stilles til ansvar 133. Partier erstattes af politiske grupper 134. Partier mister parlamentarisk indflydelse 135. Politisk ledelse udenom politiske partier

Ny kollektiv moral

136. Samfundets mål omdefineres 137. Befolkningen får nye mål for samfundskvaliteten

International politik

138. Supra-nationale organisationer 139. Sammenbrud baner vejen for nye politikker 140. Globale udligningskreditter 141. Selvofringer for at nå overordnet mål

Nationalstaterne

142. Nationalstaterne opløses 143. Krige kan ikke føres mod ideer 144. Civilisationernes konvergens 145. Idehistorisk konvergens 146. Autoritære regimer og disses fald 147. Diktaturer opløses indefra 148. Nationalstaten overtages af regional struktur 149. Regionale sammenslutninger

Nyt politisk styresystem

150. Den koncentriske politik tager form 151. Regeringsledelse 152. Forfatninger 153. Statsledelse, konger og dronninger

International økonomi

154. Velfærdsøkonomien samordnes 155. Økonomien "objektiviseres" 156. Universalitetsprincippet 157. Møntunioner 158. Centralbankrollen udvides 159. Finanspolitisk konvergens

Finanspolitik

160. Indkomstskatten må opgives 161. Afgifter erstatter skatter 162. Den offentlige økonomi forbedres 163. Tilskudsmodtagere sættes under administration

Afgifter

164. Faktisk forbrug beskattes 165. Jo ældre jo bedre betalingsevne 166. Forskelligheder udjævnes 167. Adfærdsregulerende afgifter 168. Energiafgifter 169. Beskæftigelsesafgifter 170. Boligafgifter 171. Afgifter på finansiel indkomst

Indledning

I. Forord II. Læsevejledning III. Vocabularium IV. Kilder V. Om Forfatteren

Del 1: Det enkelte menneske

Det enkelte Menneske

1. Den enkelte skal finde mennesket i sig selv 2. En selvstændighedskultur tager form

Ny tids kvalitetsidealer

3. Arbejdskvalitet 4. Udviklingsrum 5. Socialt miljø 6. Mobilitet 7. Troløshed

En befolkningsgruppe står udenfor

8. Dem der ikke vil 9. Dem der ikke kan 10. Dem der ikke evner 11. Kompenserende livstidsindkomst 12. Arbejdskraft importeres til velfærdsøkonomien 13. Velfærdsøkonomien har ikke råd til fremmedhad

Aktiv fritid

14. Selvstændighedskultur præger forbrug af fritidsprodukter 15. Aktive sociale netværk 16. Selvbeskæftigelse i fritiden 17. Tidstro begivenheder i det offentlige rum

Stadigt yngre børnefamilier

18. Unge børnefamilier 19. Ansvarsbevidsthed og kritisk indstilling udvikles 20. Tidlige børnefødsler

Samliv

21. Parforhold udbygges hurtigt 22. Kønnenes kamp 23. Større villighed til at komme videre 24. Serielle ægteskaber 25. Lykkelige skilsmisser 26. Samfundet regulerer parforhold 27. Virkelighedsflugt

Byliv

28. I byen dyrkes den profesionelle interesse 29. I byen sikres de kollektive oplevelser 30. Byen som arbejdscenter

Transportformer

31. Man bevæger sig lidt over store afstande 32. Underjordiske transportsystemer 33. Aircabs 34. Privatlivet betjenes af egen infrastruktur 35. Punkt-til-Punkt transport

Nye institutioner

36. Behov for nye institutioner 37. Børnepasning 38. Alderdomshjem og børnepasning smelter sammen 39. Globaliserede pasningsordninger

Skole og uddannelse

40. Skolen bliver udviklingscenter 41. Skolen bliver samlet servicetilbud til unge 42. Klassetrin opløses 43. "Floating classrooms" 44. Skole og fritid smelter sammen 45. Afinstitutionalisering et kvalitetskrav

Alder og Sygdom

46. Sygdom forebygges 47. Alder omdefineres 48. Selvvalgt dødsproces

Fødsler

49. Rugemødre 50. Biobanker 51. Nanoteknologiske biochips

Del 2: Medier, Kultur og Åndsliv

Medier

52. Program- og emnevalg erstatter kanalerne 53. Digitale medier bliver en del af beslutningsprocessen 54. Editeret virkelighed

Indhold i medier

55. Indhold betales efter forbrug 56. Aktivt indholdsstof 57. Musikken personaliseres 58. Grænseoverskridning

Mediebranchen

59. Strukturændring i mediebranchen 60. Fiktionsproduktion finder nye distributionsveje 61. Rettighedsbanker giver labels forspring 62. Film frigives ikke i "vinduer" 63. Brug af trykte medier forandres 64. Bogen fortsætter som mentalhygiejnisk flugtvej 65. De kreative skabere stilles ikke bedre

Reklame

66. Annoncering må finde nye veje 67. Elektronisk informationsplatform 68. Radioreklame 69. Trykte medier strukturrationaliseres 70. Livsstilsmagasiner

Kultur

71. Kvalitet søges i en syntetisk hverdag 72. Museerne kommer selv på museum 73. Kunstværket vil afspejle tidens rastløshed 74. Virtuelle skulpturer uden fysisk masse 75. Galleriejere overlever som smagsdommere

Skuespil, ballet og opera

76. Skuespil som flerdemensional præsentation 77. Skuespil flyttes ud til publikum 78. Ballet og opera produktudvikles 79. Mega-live begivenheder

Nye kunstarter

80. Den enkelte indtræder i rollen som kulturproducent

Åndsliv

81. Samfundet har udviklet sig ateistisk 82. Legitimitet afgørende i den moralske virkelighedskontrol 83. Medmenneskelighed vigtigere end kirken som institution 84. Når befolkningen ikke kommer til kirken, må kirken komme til b 85. Den ny "kirke" har åbent døgnet rundt 86. De døde må vige pladsen for de levende 87. Anvendt kristendom leveres dør til dør

Del 3: Penge og forretningsliv

Kredit- og pengemarked

88. Betalinger bliver genetiske af natur 89. Traditionel bankvirksomhed ophører 90. Lav inflation 91. Spekulation i fast ejendom ændrer karakter 92. Forbrugskreditter og private lån 93. Finansiering af fast ejendom 94. Erhvervsfinansiering

Fattigdom

95. Velstandsudligning 96. Den ufrivillige fattigdom 97. Materiel fattigdom 98. Social fattigdom 99. Social accelerator 100. Tilvalgt fattigdom

Globalisering

101. Balanceret input/output 102. Global arbejdsdeling 103. Politisk mikroøkonomi 104. Makroproducenter 105. Erhvervslivet bliver politisk

Det post-kapitalistiske samfund

106. Post-kapitalistisk ledelsesparadigme 107. Institutionalisering af ejerskabet

Erhvervs- og forretningsliv

108. Nye virksomheder opstår 109. Nye distributionsformer 110. Kreativ nyudvikling understøttes 111. Kapitalkæder

Serviceerhverv

112. Personlige moderatorer 113. Medicin bliver konsulentarbejde 114. Juridisk Inferno 115. Intelligente agenter tager over 116. Forbrugerne og det juridiske system 117. Testimonial aftaleregulering 118. Befolkningens brug af regnskabsmæssig assistance 119. Erhvervslivet ændrer brug af revision 120. Engros konsulentvirksomhed

Del 4: Samfund og Politik

Demokrati

121. Politisk degeneration 122. Fejlrettelser slår ikke igennem 123. Overnationale komplicerede strukturer

Politisk omstilling

124. Politisk omstilling en gradvis proces 125. Det starter nedefra i dagligdagen 126. Befolkningen stemmer med tegnebogen 127. Pres på magtstrukturer 128. Øget gennemsigtighed presser det politiske system 129. Politisk råderum indskrænkes

Politiske partier

130. Politiske bevægelser erstatter partier 131. Topstyring dræber de politiske partier 132. Parlamentarikere stilles til ansvar 133. Partier erstattes af politiske grupper 134. Partier mister parlamentarisk indflydelse 135. Politisk ledelse udenom politiske partier

Ny kollektiv moral

136. Samfundets mål omdefineres 137. Befolkningen får nye mål for samfundskvaliteten

International politik

138. Supra-nationale organisationer 139. Sammenbrud baner vejen for nye politikker 140. Globale udligningskreditter 141. Selvofringer for at nå overordnet mål

Nationalstaterne

142. Nationalstaterne opløses 143. Krige kan ikke føres mod ideer 144. Civilisationernes konvergens 145. Idehistorisk konvergens 146. Autoritære regimer og disses fald 147. Diktaturer opløses indefra 148. Nationalstaten overtages af regional struktur 149. Regionale sammenslutninger

Nyt politisk styresystem

150. Den koncentriske politik tager form 151. Regeringsledelse 152. Forfatninger 153. Statsledelse, konger og dronninger

International økonomi

154. Velfærdsøkonomien samordnes 155. Økonomien "objektiviseres" 156. Universalitetsprincippet 157. Møntunioner 158. Centralbankrollen udvides 159. Finanspolitisk konvergens

Finanspolitik

160. Indkomstskatten må opgives 161. Afgifter erstatter skatter 162. Den offentlige økonomi forbedres 163. Tilskudsmodtagere sættes under administration

Afgifter

164. Faktisk forbrug beskattes 165. Jo ældre jo bedre betalingsevne 166. Forskelligheder udjævnes 167. Adfærdsregulerende afgifter 168. Energiafgifter 169. Beskæftigelsesafgifter 170. Boligafgifter 171. Afgifter på finansiel indkomst